Zachęcamy do podjęcia inicjatywy Duchowej Adopcji dziecka poczętego, a zagrożonego aborcją.