Męski Różaniec w Zamościu 3 października 2020 r.

Źródło: Diecezja Zamojsko-Lubaczowska.