PROGRAM: OCHRONA ZABYTKÓW

Nazwa zadania: Łabunie, kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika (XVIIw.): konserwacja i restauracja elewacji wieży – dzwonnicy wraz z wymianą pokrycia dachowego i elementów uszkodzonych więźby dachowej DOFINANSOWANIE 140 000,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 239 178,52 zł Celem zadania jest zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościelnego w Łabuniach poprzez konserwacje i restaurację […]