Plan wizyty duszpasterskiej

      PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W ŁABUNIACH 2021/2022 Na zaproszenie w danej miejscowości Poniedziałek 03 I 2022 Od godz. 9.00 – Ruszów Stara Wieś – od strony Łabuń (Jeden ksiądz) Od godz. 9.00 – Ruszów Przecięcia (Jeden ksiądz) Od godz. 15.00 – Łabunie, ul. Górna i Polna(Jeden ksiądz) Od godz. 15.00 – Łabunie, ul. […]