W wyniku wyborów w dniu 5 stycznia 2020 r. do Rady Duszpastersko – Ekonomicznej weszli:

Z Barchaczowa Pan Andrzej Kapera

Z Bródka Pan Mariusz Halej i Pan Paweł Mróz

Z Dąbrowy Pan Marek Góra

Z Łabuń Pan Kazimierz Bednarczuk, Pani Ewa Mulawa i Pan Marek Nowosad

Z Łabuń Reformy Pan Krzysztof Borek

Z Łabuniek Pan Mariusz Branecki i Pani Joanna Molas

Z Majdanu Ruszowskiego Pan Kazimiera Krupa i Pan Andrzej Legieć

Z Mocówki Pani Helena Wałaszyk

Z Ruszowa Pan Bogusław Szast

Z Ruszowa Kolonii Pan Wiesław Gęborys

Z Wierzbia Pani Maria Mozoła

Z Wólki Łabuńskiej Pan Roman Kania, Pan Emil Pałka i Pan Mariusz Słupski

Gratulujemy!