Wszystkich sympatyków misji: dzieci, ich rodziców, opiekunów serdecznie zapraszamy na coroczne Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych, które odbędzie się dnia 31 stycznia (piątek) w naszej parafii.

PROGRAM: 

11:30 Recepcja 

12:00 Rozpoczęcie spotkania  

Prezentacja zespołów kolędniczych 

Eucharystia pod przewodnictwem JE ks. bpa Mariana Rojka 

Po Mszy św. animacja misyjna, spotkanie z misjonarzami, konkurs wiedzy o Amazonii, ognisko i wiele innych atrakcji 

15:00 Rozesłanie