Schola pełni ważną rolę w życiu każdej wspólnoty parafialnej. Dlatego bardzo się cieszymy, że grupka młodych osób chce swoim śpiewem ubogacać liturgię w naszym kościele.

A są to:

Aleksandra Wolska
Julka Złomaniec
Lena Helman
Kamila Molas
Hania Wolska
Julia Kuśmierz
Amelia Górska
Wiktoria Słupska
Dominika Sokołowska
Miłosz Słupski
Szymon Sawka
Julia Juś
Prowadzący: ks. Andrzej Łuszcz, Karolina Skura i Basia Skura.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za umożliwienie swoim pociechom tego pięknego, służącego całej wspólnocie parafialnej, dzieła.

Sama nazwa „schola” wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.