Zachęcamy do podjęcia inicjatywy Duchowej Adopcji dziecka poczętego, a zagrożonego aborcją. Deklaracje można wziąć z bocznych ołtarzy.

Czym jest Duchowa Adopcja?

Jest to jak sama nazwa wskazuje duchowa adopcja dziecka, którego życie jest zagrożone przez aborcję. Jest to więc przede wszystkim wzięcie pod duchową opiekę jednego dziecka poczętego, wiadomego tylko Bogu, który jest Dawcą życia, i otaczanie przez czas dziewięciu miesięcy modlitwą owo wybrane przez Boga dziecko.  Czas duchowej adopcji to okres od 25 marca do 25 grudnia, od Uroczystości Zwiastowania NMP do Uroczystości Bożego Narodzenia, a więc przez 9 miesięcy, czas rozwoju w łonie matki. Duchowe przyjęcie poprzedzone jest przyrzeczeniem składanym w dniu rozpoczęcia adopcji.

Jak się modlić?

Do codziennej modlitwy w intencji adoptowanego duchowo dziecka należy odmówić jeden dziesiątek różańca z przypisaną modlitwą:

„Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Dodatkowo, choć nie jest to obowiązkiem można oprócz modlitwy, można podjąć dodatkowe postanowienia, czy wyrzeczenia w intencji dziecka. Można np. ofiarować Komunię Świętą w intencji dziecka, które się duchowo adoptowało, można podejmować drobne wyrzeczenia czy posty.