W związku z wprowadzonymi przez władze państwowe obostrzeniami od 25 marca jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do 5 osób uczestniczących we Mszy św. Liczba ta nie obejmuje duchownych i osób sprawujących akurat posługę. Można zajmować także miejsca na tzw. celach.

Łączmy się duchowo i korzystajmy z dostępnych transmisji. Zadbajmy o osoby samotne i starsze.

Kościół w dni powszednie będzie otwarty od godz. 15:00 na modlitwę indywidualną, a od 16:30 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i możliwość spowiedzi. W tym czasie także obowiązuje ograniczona liczba osób przebywających w kościele. Poczekajmy na zewnątrz.

Z największą powaga, ale też ze wzajemnym szacunkiem i troską traktujmy obowiązujące zasady.