W czwartek, 11 czerwca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zgłębiać będziemy misterium obecności Chrystusa w Kościele przez dar Eucharystii. Procesja po Mszy św. o godz. 10:00 będzie w tradycyjnej formie do czterech ołtarzy po ul. Kościelnej. Pamiętajmy o obowiązujących przepisach państwowych dotyczących maseczek i 2 metrowego odstępu.