http://nowa.labunie.zamojskolubaczowska.pl/wp-content/uploads/2020/07/indeks.jpg

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE- 25 NIEDZIELA ZWYKŁA  

1. DZIĘKUJĘ SERDECZNIE ZA DARY NA KUCHNIE, OPIEKĘ NAD KWIATAMI     

2. DZIŚ TACA NA NASZE WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W LUBLINIE A PUSZKA TO POMOC DLA CHRZEŚCIJAN W POTRZEBIE -BÓG ZAPŁAĆ.

 ZA TYDZIEŃ TACA NA BUDOWNICTWO SAKRALNE A PUSZKA NA KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ.

3. PRÓBA SCHOLI W PIĄTEK WYJĄTKOWO PO MSZY ŚWIĘTEJ SERDECZNIE ZAPRASZAM.

4. SPRZĄTALI PAŃSTWO KATARZYNA I JÓZEF SIEK, EWELINA I MARCIN KOZIOŁ, MARIUSZ SUCHARA, HALINA ZIELIŃSKA DO KWIATÓW DOŁOŻYŁA SIĘ MARIA ZIELIŃSKA –OFIARA NA KOŚCIÓŁ PAŃSTWO SIEK 200 ZŁ – SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.

5. DO SPRZĄTANIA ZAPRASZAMY KRYSTYNĘ OSTROWSKĄ, RODZINĘ PAKUŁÓW I PIÓRÓW, PANÓW KAMILA BOSIAKA, ANDRZEJA WOLSKIEGO.

6. BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARĘ NA KOŚCIÓŁ Z ZAMOJSKIEJ 100 ZŁ – BEZIMIENNA Z MAJDANU RUSZOWSKIEGO 50 ZŁ. 100ZŁ Z BRÓDKA. BÓG ZAPŁAĆ.

7. ZAPOWIEDZI; SYLWIA KOSTKA Z DOMU WICHROWSKA PARAFII TUTEJSZEJ I PATRYK KOSTKA PARAFII STAW NOAKOWSKI. BARTŁOMIEJ MAZUR PAR TUT. I EWELINA PANEK PAR. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W GIEŁCZEWI.

8. W LITURGII WSPOMINAMY W PONIEDZIAŁEK ŚW MATEUSZA A W ŚRODĘ ŚW. OJCA PIO.

9.W ZAKRYSTII MOŻNA NABYĆ NOWY NUMER „Niedzieli” NOWY MIESIĘCZNIK EGZORCYSTA-CIEKAWE ART, ORAZ DLA DZIECI – PROMYK I NASZĄ GAZETKĘ-NOWE WYDANIE-ZACHĘCAMY.

10. DZIĘKUJE BARDZO PANIOM RADNYM MARII MOZOŁA I EWIE MULAWA ZA ODŚWIEŻENIE ORNATÓW SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.

TACA REMONTOWA TO 6 TYŚ 450 ZŁ SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ. W TYM Z MAJDANU 580 ZŁ.

11. DZIŚ PO SUMIE SPOTKANIE OBOWIĄZKOWE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA WRAZ Z RODZICAMI.

12. ZA TYDZIEŃ NA GODZ 12-STĄ ZAPRASZAMY NA MSZĘ Z UDZIAŁEM DZIECI.

13. MISJE W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ OD 4 TEGO PAŹDZIERNIKA.

14. W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ O GODZINIE 10 TEJ ZBIÓRKA MINISTRANTÓW-W RAMACH ZBIÓRKI RAJD ROWEROWY DLA MINISTRANTÓW. WE WTOREK O GODZ 18-STEJ PRÓBA DLA DZIECI I RODZICÓW PRZED I KOMUNIA ŚW.                  

15. ZAPRASZAM W ŚRODĘ   DO PRACY CHĘTNE OSOBY NA GODZINIE 9 –TĄ MALOWANIE TARASU. DZIŚ CIEKAWE TARGI ROLNICZE WOJCIECHOWSKIE W POTURZYNIE GMINA TELATYN WARTO SIĘ WYBRAĆ. MAMY ZAPROSZENIE.

16. TRWAJĄ LICZNE PRACE W CELACH-TYNKI –UMIESZCZANA JEST TAKŻE SZTUKATERIA I MALOWANIE WNĘTRZA JUŻ TRWA-UKŁADANE SĄ PŁYTKI.

 W INTENCJI ŚWIĘTOŚCI RODZIN 4-RTA NOCNA PIELGRZYMKA RODZIN DO TOMASZOWA LUBELSKIEGO  26 WRZEŚNIA -SZCZEGÓŁY NA STRONIE DIECEZJI ZAMOJSKO -LUBACZOWSKIEJ.

17. DZIĘKUJĘ BARDZO PANIOM Z ŁABUNIEK I MAJDANU RUSZOWSKIEGO ZA PRACE – PANIOM Z ULICY KOSCIELNEJ ZA DBANIE O PIĘKNE KWIATY A TAKŻE PANIOM Z GALILEI. PANOM DZIĘKUJĘ ZA PRACE – KAZIMIERZOWI BEDNARCZUKOWI, JÓZEFOWI MOZOŁA, PIOTROWI NOWOSAD, MARKOWI NOWOSAD, MICHAŁOWI HUBALA, KAZIMIERZOWI HUBALA, MARIUSZOWI SŁUPSKIEMU, ARTUROWI BRANECKIEMU, SEBASTIANOWI HOŁODY, MIRKOWI POLICHA, BOGUSŁAWOWI SZAST, TOMASZOWI MULAWA, ANDRZEJ BOSIAK ORAZ ANDRZEJOWI KARWINA ZA PROFESJONALNE PIASKOWANIE DREWNA, KSIĘŻOM WIKARIUSZOM ZA PRACE DZIĘKUJĘ.

18. PO MSZACH ŚWIĘTYCH MOŻEMY ZAMAWIAĆ INTENCJE W ZAKRYSTII.

19. MODLITWA O JEDNOŚĆ W NASZEJ OJCZYŹNIE, PARAFII, BOŻE BŁ. DLA NASZYCH PARAFIAN –ORAZ O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW ZATWARDZIAŁYCH WROGÓW KOŚCIOŁA.  WOŁAJMY …POD TWOJĄ.

20. DO WIECZNOŚCI ODESZLI; ANDRZEJ LEGIEĆ Z MAJDANU, ELŻBIETA GOŁĘBIOWSKA Z ŁABUŃ POGRZEB W PONIEDZIAŁEK GODZ. 15 STA. I JANINA HELMAN Z RUSZOWA POGRZEB WE WTOREK GODZINA TAKŻE 15-STA. ZMARŁA W TYM TYGODNIU TAKŻE KAMILA KAPERA MAMA NASZEGO PRZEWODNICZĄCEGO RADY PAR. PANA ANDRZEJA KAPERY WIECZNY