Z naszej wspólnoty odeszła do Pana śp. Teresa Górska z Wólki Łabuńskiej. Pogrzeb naszej zmarłej siostry odbędzie się 31 października, sobota o godzinie 14.00. Wieczny odpoczynek..