Z naszej wspólnoty odeszli do Pana:

Śp. Józef Juszczak z Łabuń pogrzeb naszego brata odbędzie się 3-go listopada o godzinie 12.00. Wieczny odpoczynek.

Śp. Feliksa Rozkres z Wólki Łabuńskiej. Pogrzeb naszej zmarłej siostry odbędzie się 3-go listopada o godzinie 13.30. Wieczny odpoczynek.

Śp. Krystyna Majewska z Bródka. Pogrzeb naszej zmarłej siostry odbędzie się 3-go listopada o godzinie 15.00. Wieczny odpoczynek.