Z naszej wspólnoty odeszła do Pana śp. Elżbieta Prokopowicz z Zamościa. Pogrzeb odbędzie się 22 listopada o godz. 14.30. Wieczny odpoczynek.