DZIĘKI POMOCY OFIARODAWCÓW NASZEJ PARAFII REALIZUJE SIĘ PIĘKNE DZIEŁO ODNOWY ZABYTKOWEJ ŚWIĄTYNI. NIECH DOBRY BÓG BŁOGOSŁAWI.