INTENCJE MSZALNE OD 26 KWIETNIA DO 02 MAJA 2021

Poniedziałek 26 kwietnia –  

7.00 + Czesława Szwaczkiewicz –int. od córki

7.00 + Jan Pyś –int. od Józefa i Kazimiery Pyś

18.00 + Aniela Byczek –int. od córki z zięciem i wnukami

18.00 + Jadwiga Juszczak (m)

Wtorek 27 kwietnia  –

7.00 + Aniela Byczek –int. od rodz. Krzyżanowskich Ryszarda i Heleny z Księżostan

7.00 + Jan Pyś –int. od stryja Mariana z rodziną

18.00  + Aniela Byczek –int. od Elżbiety i Andrzeja Kurzępów z rodziną z Kol. Wólki Łabuńskiej, Elżbiety i Henryka Mazurków z rodziną z Krzywegostoku

18.00 + Zofia Pyż –int. od Marty Rozkres  

18.00 + Jan Kowalczuk –int. od rodz. Jusiów i Haików

Środa 28 kwietnia  –  Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera

7.00 + Czesława Szwaczkiewicz –int. od córki Wiesławy

18.00 Msza Święta zbiorowa:

* Dziękczynna za otrzymane łaski dla Leszka

+ Zm. z rodz. Wojtasów: Stanisław, Jan, Emilia i Leszek

+ Krystyna Juś  –int. od Sławomira Juś z rodziną

+ Feliks Kuźma z rodz. Wiatrów Hieronim, Bolesław, Mielnicki Feliks

+ Z rodz. Skibów: Agnieszka, Jan, Feliks, Czesława, Edward, Stanisław z rodz. Wojczuków: Julian, Józef, Marianna z rodz. Kniaź: Jan, Aniela, Bolesław Janina

+ Zofia Wiater, Maria, Andrzej Wilczyńscy

+ Krystyna Juś –int. od Anety i Zbyszka Kuśmierz z rodziną

+ Jan Buczak –int. od rodz. Tojszner

+ Władysław Bamburski –int. od koleżanek i kolegów wraz z Dyrekcją Zakładu Pracy synowej Anety  Domu dla Matek  w Łabuniach

+ Józef Antoniewicz (3r.)

+ Janina Mróz (23r.), Feliks, Tadeusz

+ Czesława Szwaczkiewicz –int. od syna Kazimierza z rodziną

Czwartek 29 kwietnia – Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy dr Kościoła, święto

7.00 + Czesława Szwaczkiewicz –int. od wnuka Stanisława Wilk z rodziną

7.00 + Jan Pyś –int. od rodz. Merklinger

18.00 + Marianna Kałuża (r) –int. od Pani Marzeny

18.00 + Lucyna Ziarkiewicz (r), Alfred Ziarkiewicz -int. od rodziny

Piątek 30 kwietnia – Św. Piusa V, papieża

7.00 + Teofia, Aleksander, Zbigniew Stasiuk, Jan Kłos, Weronika Górnik

18.00 + Agnieszka Pałka (16r.), Agnieszka, Weronika, Edward, Stanisław, Edward z Pałków, Wanda, Jan z rodz. Palonków, Janina, Władysław z Kulpów, Andrzej Wiater  

18.00 + Wincenty Rozkres (m)

Sobota 01 maja – Św. Józefa, rzemieślnika, Święto Pracy

7.00 + Aniela Byczek –int. od rodz. z Bożego Daru

7.00 + Weronika Bondyra –int. od wnuków i prawnuczek

8.00 Msza Święta zbiorowa: Za rodziny

+ Wincenty Rozkres (m)

+ Czesława Szwaczkiewicz –int. od wnuków Beaty, Doroty, Agnieszki, Mariusza z rodzinami

+ Andrzej Fedak –int. od kolegów

17.00 * Ślub

18.00 + Mariusz Hubala (1greg)

18.00 + Stanisława Burdzy (1greg)

21.00 * Apel Jasnogórski

V Niedziela Wielkanocna 02 maja –

8.00 + Mariusz Hubala (2greg)

8.00 + Jan Kowalczuk –int. od sąsiadki Emilii Wiater

10.00 Msza Święta zbiorowa:

+ Magdalena, Irena, Tadeusz, Jan Lisowscy, Emilia i Franciszek Karchut

+ Jan Pilip (1r.) –int. od rodz. Rębiszów

+ Krystyna Juś –int. od Anny Namroży z rodziną

+ Elżbieta Krupa (30 dzień)

+ Marek Binda (8r.), Edward Binda, Zuzanna Dziadosz

* Dziękczynna w 5 rocznicę ślubu Sylwi i Krzysztofa Cisków z prośbą o zdrowie, Boże bł. dla nich i ich dzieci –int. od rodziców

+ Paweł Drozdziel (8r.), Krzysztof,  Danuta z Drozdzielów

+ Marianna Gaj i Henryk, Andrzej Koczwara

+ Łucja (21r.), Stanisław z rodz. Sokołowskich, Franciszek, Anna, Franciszek Bondyra i za dusze w czyśćcu cierpiące

+ Leon Kawalec

+ Bolesława Flak, Antoni, Halina Horaczek zm. z rodz. Flaków

+ Janina Kulpa –int. od Koła Różańcowego z Bródka

12.00 + Marianna Haik (4r.), Ignacy, Maria, Stanisław

12.00 * Dziękczynna w intencji wnuczki Laury z prośbą o zdrowie bł. Boże, opiekę MB i Anioła Stróża i dla jej rodziców

16.00 + Czesława Kuśmierz –int. od rodz. Szymalów z Borowiny Starozamojskiej

16.00 + Stanisława Burdzy (2greg)