Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) obchodziliśmy pod hasłem „Gmina Łabunie dla Niepodległej”.

Świętowanie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęliśmy wzruszającą akademią przygotowana przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Łabuniach. A następnie we Mszy św. o dziękowaliśmy Bogu za wszystkich, którzy modlitwą, pracą i walką zbrojną wywalczyli wolną Ojczyznę.  Świętowanie zakończyliśmy w Świetlicy Wiejskiej w Barchaczowie VIII Gminnym Przeglądem Pieśni Patriotycznej, Żołnierskiej i Legionowej.