Z naszej wspólnoty odeszła do Pana śp. Krystyna Szeląg z Łabuniek I lat 89. Pogrzeb naszej zmarłej siostry odbędzie się 19 maja 2021 r. o godz. 15.00. Wieczny odpoczynek.