OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 18 NIEDZ. ZWYKŁA

1. BÓG ZAPŁAĆ ZA DZISIEJSZĄ WSPÓLNĄ MODLITWĘ. DZIĘKUJEMY SERDECZNIE ZA DARY NA KUCHNIE ORAZ PANIOM ZA DBANIE O PIĘKNE KWIATY PRZY PARKANIE KOŚCIOŁA A TAKŻE PRZY PLEBANII ZA OFIAROWANIE KWIATÓW I POSADZENIE. 

2.W ZAKRYSTII MOŻNA NABYĆ NOWY NUMER NIEDZIELI DO NABYCIA EGZORCYSTA ZA DARMO W PRZEDSIONKU DOBRA NOWINA. 

3. DZISIAJ OBCHODZIMY 77 ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO PAMIĘTAJMY W MODLITWIE ZA TYCH KTÓRZY WALCZYLI W OBRONIE OJCZYZNY I PRAGNĘLI JEJ WOLNOŚCI. 

4. W PONIEDZIAŁEK MOŻNA UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY „PORCJUNKULI”, ZWIĄZANY Z POSTACIĄ ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU. WARUNKIEM JEGO UZYSKANIA JEST NAWIEDZENIE PARAFIALNEGO KOŚCIOŁA I ODMÓWIENIE W NIM MODLITWY OJCZE NASZ I ZDROWAŚ MARYJO, STAN ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ I PRZYJĘCIE KOMUNII ŚW., MODLITWA W INTENCJACH WYZNACZONYCH PRZEZ PAPIEŻA ORAZ WYZBYCIE SIĘ PRZYWIĄZANIA DO GRZECHU, NAWET LEKKIEGO. W TYM TEŻ DNIU WYRUSZA XXXIX PIESZA PIELGRZYMKA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA NA JASNĄ GÓRĘ.

5. DZIŚ I NIEDZIELA MIESIĄCA ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH. PO MSZY ŚW. O GODZ. 10.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I ADORACJA W CISZY DO GODZ. 12.00. W ŚRODĘ, 4 SIERPNIA, W LITURGII WSPOMINAMY ŚW. JANA MARIĘ VIANNEYA, PATRONA KAPŁANÓW. PRZEZ JEGO WSTAWIENNICTWO DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA DAR KAPŁANÓW I ICH POSŁUGĘ ORAZ PROSIMY O LICZNE I ŚWIĘTE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE, ZAKONNE I MISYJNE. WE WTOREK O GODZ. 17.30 NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO. ZAPRASZAMY! W PIĄTEK 6 SIERPNIA – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO, MSZE ŚW. O GODZ. 8, 10 I 18 W KOŚCIELE PARAFIALNYM. W MAJDANIE RUSZOWSKIM O GODZ. 16.00. W TYM DNIU BĘDZIEMY BŁOGOSŁAWIĆ KOPER. 

6. W TYM TYGODNIU PRZYPADA I CZWARTEK, I PIĄTEK I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. W CZWARTEK PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I LITANIA DO CHRYSTUSA KAPŁANA I ŻERTWY. W SOBOTĘ MSZE ŚW. O GODZ. 7.00, 8.00 Z RÓŻAŃCEM I 18.00 Z NABOŻEŃSTWEM WYNAGRADZAJĄCYM SPOWIEDŹ PÓŁ GODZ. PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW. A O GODZ. 21.00 APEL JASNOGÓRSKI. ZAPRASZAMY BY WYNAGRADZAĆ PANU BOGU ZA GRZECHY WŁASNE I INNYCH LUDZI.

7. Z UBIEGŁEJ NIEDZIELI PUSZKA NA CARITAS WYNIOSŁA 1426 ZŁ I DLA MISJONARZY MIVA POLSKA 3010 ZŁ. BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY.

8. ZA TYDZIEŃ ODPUST KU CZCI ŚW. DOMINIKA. ZAPRASZAMY DO OBSŁUGI SUMY ODPUSTOWEJ; STRAŻAKÓW, PANIE I PANÓW DO NIESIENIA FERETRONÓW, CHORĄGWI,  DZIECI DO SYPANIA KWIATÓW, MINISTRANTÓW DO ASYSTY. W TYM DNIU SŁOWO BOŻE BĘDZIE GŁOSIŁ KS. TOMASZ SZADY WIKARIUSZ Z PARAFII ŚW. JÓZEFA W TOMASZOWIE LUBELSKIM.

9.  ZA TYDZIEŃ TACA GOSPODARCZA.

10. OFIARA NA KOŚCIÓŁ 200 ZŁ OD RODZICÓW OCHRZCZONEGO DZIECKA – BÓG ZAPŁAĆ OFIARODAWCOM.       

11. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: SEBASTIAN JANUSZ MARKIEWICZ PARAFIA ŚW. IDZIEGO W GIEBUŁKOWIE I KINGA BEATA KLIMEK Z ŁABUŃ PARAFIA TUTEJSZA ZAPOWIEDŹ I, MATEUSZ ORZEŁ Z PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W JANOWIE LUBELSKIM I MARTA WERONIKA KWARCIANA Z RUSZOWA PARAFIA TUTEJSZA ZAPOWIEDŹ I.

W DNIACH 17-19 SIERPNIA 2021 ROKU PO RAZ JEDENASTY ODBĘDZIE SIĘ EXODUS MŁODYCH – OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY, W TYM ROKU ZAPRASZAMY DO GÓRECKA.N WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE EXSODUSU MŁODYCH, SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.exodusmlodych.pl

12. JEST KILKA JESZCZE  NOWYCH GROBOWCÓW WYBUDOWANYCH  NA NASZYM CMENTARZU-MOŻNA JE NABYĆ.  

13.   REMONT  NASZYCH  ZABYTKOWYCH ORGANÓW POWOLI DOBIEGA KOŃCA GRAJĄ JUŻ WSZYSTKIE GŁOSY. ZOSTAŁO JESZCZE STROJENIE ORGANÓW, OSTATNIE SZLIFY.

14. W TYM TYGODNIU PRACOWALI PRZY NASZYM KOŚCIELE   –   KAZIMIERZ BEDNARCZUK, JÓZEF MOZOŁA,  TOMASZ NICPOŃ, WSPÓLNOTA GALILEA I PIOTR RAFALSKI Z WERBKOWIC. SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ. PROSIMY ZACHOWUJMY ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.                                                             

  15. MAKULATURA MISYJNA NA WYKOPANIE KOLEJNEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ W BURKINA FASO. JEST DUŻY KONTENER , PROSIMY O PRZYWÓZ MAKULATURY I WRZUCANIE DO KONTENERA. DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SZCZYTNYM CELU. 

WÓJT GMINY ŁABUNIE INFORMUJE, ŻE OSOBY ZAINTERESOWANE POSIADANIEM INSTALACJI SOLARNEJ PRZY WKŁADZIE WŁASNYM 15% WARTOŚCI KOLEKTORÓW. PROSZENI SĄ O WYPEŁNIENIE FORMULARZA DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOSTĘPNEGO W URZĘDZIE GMINY LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.LABUNIE.COM.PL. WÓJT GMINY ŁABUNIE PRZYPOMINA O KONIECZNOŚCI DOKONANIA SPISU POWSZECHNEGO. W TYM TYGODNIU SPIS ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK W ŚWIETLICY W BRÓDKU, DĄBROWIE I ŁABUNIACH REFORMA OD GODZ. 10.00 -16.00. SZCZEGÓŁY NA TABLICY OGŁOSZEŃ. W NASZYM KOŚCIELE ODBYWAJĄ SIĘ PRÓBY NAGRANIA MUZYKI BAROKOWEJ.

 16. KOŚCIÓŁ SPRZĄTALI – OLIWIA SAK, KATARZYNA SAK , JUSTYNA SAK,  ANNA CIURASZKIEWICZ, TERESA PYŚ, ELŻBIETA SZEWCZUK,  EDYTA DUBIK. OFIARA NA KWIATY 120 ZŁ BÓG ZAPŁAĆ. DO SPRZĄTANIA ZAPRASZAMY- EMILIĘ BĄK, ALEKSANDRA ZASUWĘ, BERNADETTĘ SEREDA, MAŁGORZATĘ KOZOWICZ, MAGDĘ ADAMCZUK.

17. MODLITWA O JEDNOŚĆ W NASZEJ  OJCZYŹNIE ,  ORAZ    ZA OSOBY ZAKAŻONE, ZA PRZEBYWAJĄCYCH NA WAKACJACH I URLOPACH O SPRZYJAJĄCĄ POGODĘ DLA ROLNIKÓW NA CZAS ŻNIW –POD  TWOJĄ…

18. ZA NASZYCH DROGICH ZMARŁYCH Z NASZYCH RODZIN W MINIONYM TYGODNIU DO WIECZNOŚCI ODESZŁA ALFREDA BILSKA LAT 93 POCHODZĄCA Z ŁABUŃ. WIECZNY…