DOFINANSOWANO Z ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: Łabunie, kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika (XVIIw.): konserwacja i restauracja elewacji wieży – dzwonnicy wraz z wymianą pokrycia dachowego i elementów uszkodzonych więźby dachowej

DOFINANSOWANIE 140 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 239 178,52 zł

Celem zadania jest zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościelnego w Łabuniach poprzez konserwacje i restaurację elewacji wieży – dzwonnicy wraz z wymianą pokrycia dachu oraz udostępnienia go na cele publiczne. Wieża – dzwonnica jako część założenia kościelnego należy do nielicznych przedstawicieli architektury barokowej Zamojszczyzny o wysokiej klasie architektonicznej i bogatej historii. Realizacja celu sprawi, że zabytek posiadający wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i naukową odzyska swój pierwotny wystrój oraz stylistykę, a tym samym zachowa status materialnego świadka minionych wieków.