Z naszej wspólnoty odeszła do Pana śp. Teresa Kokoć,  lat 71 z Łabuń Reformy. Pogrzeb naszej zmarłej siostry odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 12.00. Wieczny odpoczynek.