Z naszej wspólnoty odeszła do Pana śp. Teresa Pawełczuk l. 83 z Łabuń. Pogrzeb naszej zmarłej siostry odbędzie się 10 grudnia 2021 r. o godzinie 12.00. Wieczny odpoczynek.