Przyłącz się do akcji Paczka dla Ukrainy, którą prowadzi Caritas i pomóż  dostarczyć potrzebującym w Ukrainie żywność i inne niezbędne produkty!

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie naszej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/wiadomosci/3282-przylacz-sie-do-akcji-paczka-dla-ukrainy