Poniedziałek, 18 listopada

7.00    + Tadeusz Ćwik –int. Zofia Juszczak z rodziną

17.00  + Maria, Stefan, Marian, Anna, Stanisław zm. z rodz. Kycków, Wołków, Zbigniew, Krzysztof, Marianna, Franciszek z rodz. Bajaka

17.00  + Stanisław Mulawa –int. od sąsiadów i mieszkańców z ul. Kościelnej

Wtorek, 19 listopada

7.00    + Tadeusz Ćwik –int. rodz. Turczynów z Zamościa

7.00     + Maria Bilska 30 dzień po śmierci

17.00  + Jan Kulasza –int. uczestników pogrzebu

17.00  + Bonifacy Kosak –int. Krystyny Gaca

17.00  + Tadeusz Ćwik –int. rodz. Małysów

Środa, 20 listopada

7.00    + Wiktor Julian Zimek 30 dzień po śmierci

7 00    + Feliksa Syska 30 dzień po śmierci

17.00  + Danuta Nowosad (9r.), Alfred, Aniela, Michał, Katarzyna, Antoni, Kazimiera Kliszcz 

17.00  + Eugenia, Jan, Stanisław, Jadwiga z zm. z rodz. Krupów, Bondyrów

17.00   +  Tadeusz Ćwik –int. od uczestników pogrzebu

Czwartek, 21 listopada

7.00    + Janina (m), Bolesław Kniaź

7.00    + Wicenty Pyś (22r.), Wanda, Jan, Maria, Pastuszak, Danuta Latosiewicz, Feliks Mielnicki

17.00  + Czesława Kukiełka (m) –int. rodziny

17.00  + Stanisław Mulawa –int. od sąsiadów i mieszkańców ul. Kościelnej

Piątek, 22 listopada

7.00    + Tadeusz Ćwik –int. od wnuczki Joasi z mężem i dziećmi

7.00    + Kazimierz Węs 30 dzień po pogrzebie

17.00  + Bolesław Sokołowski, Wanda, Antoni, Joanna, Jan, Stanisław z rodz. Sokołowskich, Marianna, Antoni z Bochniaków

17.00  + Bonifacy Kosak –int. byłych pracowników biura i szkoły w Łabuniach

17. 00  + Stanisław Mulawa –int. od sąsiadów i mieszkańców ul. Kościelnej

Sobota, 23 listopada

7.00    + Anna Gałek –int. koleżanek i kolegów z UG w Łabuniach

7.00    + Anna Gałek int. Walentyny Magdziak z rodziną

17.00  + Władysława Bamburska (m)

17.00  + Janina Skwarek (20r.), Stanisław (2r.)

17.00  +  Anna Gałek –int. koleżanek   

Niedziela, 24 listopada,

8. 00  + Jan, Martyna, Jan, Maria zm. z rodz. Semczuków, Teofil Kołodziejczuk, Aniela, Wiktor, Zbigniew z rodz. Zakrzewskich, dusze w czyśćcu cierpiące

8. 00  + Katarzyna, Stanisław, Jan, Henryk z rodz. Gęborysów, Bolesław Jastrzębski

10.00  + Franciszka, Jakub z rodz. Żuków, Eugenia, Leon z rodz. Kycków

10.00  + Katarzyna, Antoni, Katarzyna, Jan, Wiktor, Bolesław, Modesta, Karolina, Lucyna, Janusz z rodz. Ćwików, Jan, Feliksa, Jan z rodz. Bamburskich, Maria i dusze zm, z rodz. Mozołów

12.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., opiekę MB, dary Ducha Świętego dla Aleksandry w 18r. urodzin

12.00  + Za zm. z KR Reformy Łabunie

16.00  + Jan, Natalia, Eugeniusz, Zofia Byczek, Stanisława, Antoni, Genowefa, Krystyna, Kazimierz z rodz. Ostrowskich

16.00  + Dariusz Pitak (4r.)