Jak co roku przed odpustem parafialnym zapraszamy wszystkich na Mszę św. sprawowaną za zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym w Łabuniach. Msza odbędzie się 04 czerwca 2022 r. (sobota) o godz. 18.00.