Z naszej wspólnoty odeszli do Pana:

+ Śp. Stefan Semczuk lat 88 z Łabuń. Pogrzeb naszego zmarłego brata odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 15.00

+ Śp. Ewa Soboń lat 50 z Bródka. Pogrzeb naszej zmarłej siostry odbędzie się 24 czerwca 2022 r. o godz. 15.00

Wieczny odpoczynek.