PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W DNIACH  OD 9 DO  14 STYCZNIA 2023 r.

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W PARAFII ŁABUNIE

Na zaproszenie w danej miejscowości

Poniedziałek  09  I 2023

Od godz. 9.00 – Łabunie Reforma –  Jeden ksiądz od ul. Lipowej i ul. Boczna, drugi ksiądz od drogi Tomaszowskiej

Od godz. 15.30 –  Łabunie, ul. Osiedlowa od p. Jerzego Pilipczuka po obu stronach, bloki i Policja (jeden ksiądz)

Od godz. 15.30 –  Łabunie, Nowe Osiedle jeden ksiądz od ul. Klonowej  do ul. Wierzbowej

Wtorek  10  I 2023

Od godz. 9.00 – Łabunie Reforma Leśniczówka (Jeden ksiądz)

Od godz. 15.00 – Łabuńki Pierwsze – Stara Wieś od p. Podobów

Od godz. 15.00 – Łabuńki Pierwsze – za CPN, Sośnina od p. Fusiarzów

Środa  11  I 2023

Od godz. 15.00Łabunie ul. Parkowa, Gminna i Orzechowa

Od godz. 15.00 –   Łabunie, ul. Lipska i ul. Łąkowa jeden ksiądz od strony Ruszowa       drugi ksiądz od ul. Zamojskiej

Czwartek  12  I 2023

Od godz. 9.00. –  Wólka Łabuńska lewa strona drogi Tomaszowskiej  p. Krzysztofa     Pysiewicza i ul. Piękna

Od godz. 9.00 –  Wólka Łabuńska prawa strona drogi Tomaszowskiej  p. Mirosława     Zwolana

Od godz. 15.00 – Wólka Łabuńska – Kolonia od p. Kurzępów w stronę Komarowa

Od godz. 15.00 – Wólka Łabuńska – Błonie od ul. Szkolnej

Piątek  13  I 2023

Od godz. 9 .00 – Łabuńki Pierwsze – przy szosie głównej / strona Hospicjum /          od p. Skrętułów w kierunku Zamościa

Od godz. 9.00 –  Łabuńki Pierwsze – przy szosie głównej / strona szkoły / w kierunku Zamościa i dolinki od p. Jadwigi Kalinowskiej

Sobota  14  I 2023

Od godz. 9.00 –  Wólka Łabuńska prawa strona drogi Komarowskiej od p. Mariana     Lisowskiego i od p. Dariusza Nicponia

Od godz. 9.00 –  Wólka Łabuńska lewa strony drogi Komarowskiej od p. Dariusza Wójcika

Prosimy o przyjazd po księdza 15 min przed planowaną wizytą