Wójt gminy Łabunie informuje, że zostaje wprowadzona zmiana
organizacji ruchu przy kościele mająca na celu poprawę
bezpieczeństwa pieszych.
Obejmuje ona ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, zakaz
parkowania na ul. Kościelnej na wysokości parkanu i płotu przy
plebanii oraz budowę dwóch przejść dla pieszych.
W ciągu kilku najbliższych miesięcy poprawiona zostanie
przejezdność drogi przy cmentarzu. Rozbudowa obejmie poszerzenie
nawierzchni asfaltowej do 5 m oraz budowę pobocza do parkowania
wzdłuż całego cmentarza.
Wójt Gminy Łabunie pozyskał także dotację na remont cmentarza
żołnierskiego i pomnika partyzantów AK i BCh. Trwają prace
projektowe.