Poniedziałek, 2 XII

Łabuńki

przy szosie
Stara Wieś i za CPN – em  
Droga do Barchaczowa

Wtorek, 3 XII

Łabuńki

Centralka

Przymiarki

Mocówka

Środa, 4 XII

Wierzbie

Hary

Piasek

Ruszów Kol.   

Czwartek, 5 XII

Ruszów przy szosie głównej i przy Łące

Przecięcia

Piątek, 6 XII

Majdan Ruszowski

Namule

Łabunie Reforma

Leśniczówka

Sobota, 7 XII

Bródek Stary i Nowy

Dąbrowa