Poniedziałek, 16. 12

9. 00  + Stanisław Mulawa – int. od sąsiadów i mieszkańców ul. Kościelnej

9. 00  + Janina Malowana (1r.), Jan Malowany, Tomasz, Petronela, Mieczysław

15. 00  + Helena Mołczan (4r.), Alfred, Joanna Mołczan, Henryka (k) Seńko

17. 00  + Paweł Głogowski  

17. 00  + Bonifacy Kosak – int. rodz. Kukiełków

17. 00  + Kazimierz Ciuraszkiewicz – int. od mieszkańców z ul. Parkowej

Wtorek, 17. 12

9. 00  + Lech Gwozda – int. kolegów Darka z firmy Forma

9. 00  +  Genowefa Turczyn (47r.), Feliks, Jerzy z Turczynów, Jan, Aniela z Bilskich

15. 00  + Urszula Palonka, Piotr Palonka, Janina, Gabriel, Jerzy, Witold z Kukiełków i wszystkich zm. z tych rodzin

17. 00  + Marcin Bondyra – int. Andrzeja Niemczuk i Magdaleny Libera

17. 00  + Tadeusz Ćwik – int. Ewy i Tomasza Niemczuk

17. 00  + Aleksander, Leokadia, Franciszek, Józefa, Józef Sokołowscy, Katarzyna, Paweł, Stanisław Pakos, Marianna, Wojciech, Józefa, Jan Nabożni, Stanisław, Stefania Misztal

Środa, 18. 12

7. 00  + Feliksa Drozda – int.  od rodz. z Warszawy

7. 00  + Wiesław Czop – int. od rodz. Kolajów, Zbigniewa z rodziną

17. 00 + Bronisława Niemczuk (1r.)  – int. córki Małgorzaty z rodziną

17. 00 + Tadeusz Ćwik – int. od wnuka Łukasza i Michała

17. 00 +  Marcin Bondyra – int. od kolegów i koleżanek z pracy

Czwartek, 19. 12

7. 00 + Kazimierz Ciuraszkiewicz – int. Teresy i Stanisława Pyś

7. 00 + Wiesław Czop – int. Królów i Dziubów

17.00  + Anna Gałek – int. koleżanek i kolegów z UG Łabunie

17.00 + Tadeusz Ćwik – int. rodzina Smyków z Wirkowic

Piątek, 20. 12

7. 00  + Kazimierz Ciuraszkiewicz, Anna Gałek – int. rodziny Haików

7. 00  + Tadeusz –int. rodzina Hejznerów

17. 00  + Franciszek (45r.), Leona, zm. z rodz Czuwarów, Józef Mazur, zm. z rodz. Czuwarów i Szykułów

17. 00  + Tadeusz Ćwik – int. rodz. Soboniów z Ruskich Piask

17. 00  + Antoni Szmit – int. siostry

Sobota, 21. 12

7.00  + Bolesław Wiater (19r.), Hieronim, zm. z rodz. Wiatrów, Wdowiaków, Słotów, Julian Wojczuk, Witold Strzałka i dusze w czyśćcu cierpiące

7.00  + Marian Luchowski (13r.), Stanisława Szczerbik (2r.)

17. 00  + Lucjan Granda (11r.), Lucyna Bogusław, zm. z rodz. Grandów

17. 00  + Czesław Kukiełka (m) – int. rodziny

17.00  + Lucjan, Krystyna, Marysia, Stanisław, Katarzyna, Adam z rodz. Mozołów, Katarzyna, Teodor, zm. z rodz. Kukiełków 

Niedziela, 22. 12

8. 00  + Katarzyna (20r.), Stanisław, Jan, Henryk, zm. z rodz. Gęborysów, Bolesław Jastrzębski

8. 00  + Jan Słupski 30 dzień po śmierci

8. 00  + Maria (22r.), Jadwiga, Janusz, Andrzej, Bogusław, zm. z rodz. Stęporów, Stanisław, Mirosław z rodz. Juś, Jacek Antoszak, zm. z rodz. Kowalczuków, Opiłów, Skrzyńskich

10.00  + Edward (22r.), Marianna Kowalczuk, zm. z rodz. Kowalczuków, Kowalskich, Kawałków, Kruków, Szymczyków, Misiaków, Stanisław Knobloch

10.00  + Stanisław Krupa  – int. Siostrzenicy z rodziną

12.00  + Adam Kwiatkowski (im.)

12.00  + Tadeusz Ćwik – int. rodz. Paluchów z Tomaszowa Lub.

16.00  +  Jan Rozkres (17r.), Paulina Rozkres, Jan Stefania Senk

16.00 + Jan Hubala (1r.), Czesław Hubala