IV Niedziela Adwentu – 22 grudnia 2019 r.

 1. Kończy się czas adwentowego czuwania. We wtorek (24 grudnia) Wigilia Bożego Narodzenia. Msza św. o godz. 7:00. NIE MA MSZY ŚW. o godz. 17.00. Wieczorem zasiądziemy do Wieczerzy Wigilijnej, którą należy poprzedzić zapaleniem świecy, odczytaniem Ewangelii wg św. Łukasza o Bożym Narodzeniu, odśpiewaniem kolędy, wspólną modlitwą i składaniem sobie życzeń przy dzieleniu się opłatkiem. Zachowajmy tego dnia wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, niech nie będzie w naszych domach alkoholu na wigilijnym stole. Nowenna przed Narodzeniem Pańskim o godz. 23:45. Pasterka w kościele o północy, w Majdanie Ruszowskim o godz. 22:00. Taca z Pasterki przeznaczona będzie na „Fundusz Obrony Życia”.
 2. W środę, 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Msze św. w kościele o godz. 8:00, 10:00, 12:00 i 16:00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 15:45. Msza św. w kaplicy w Majdanie Ruszowskim o godz. 10.00.
 3. W czwartek, 26 grudnia, Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła. Błogosławimy owies. Taca na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Msze św. o godz. 8:00, 10:00, 12:00, 16:00. W Majdanie Ruszowskim o godz. 10.00. W kościele na Mszach św. 10:00 i 12:00 o dzieci z kl. III z SP w Łabuniach przedstawią Jasełka Misyjne. Ofiary zebrane do puszek będą wsparciem dla dzieci w Amazonii. 
 4. W piątek, 27 grudnia, Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Msze św. o godz. 8:00, 10:00 i 17:00 z poświęceniem i rozdaniem wina. W Majdanie Ruszowskim o godz. 10:00.
 5. W tym tygodniu, od piątku, 27 grudnia rozpoczynamy wizytę duszpasterską . Podczas tzw. Kolędy starajmy się o obecność wszystkich domowników. Na białym obrusie postawmy krzyż, świece, wodę święconą i kropidło. Połóżmy Pismo Święte; dzieci i młodzież niech przygotują zeszyty do religii. Wyjdźmy przed dom i zaprośmy kapłana do siebie, a po wizycie podprowadźmy do sąsiada. Prosimy też o przyjazd po księży 15 minut przed rozpoczęciem kolędy. Porządek kolędy.
 6. Za tydzień, w niedzielę, Święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Ogarniamy myślą i modlitwą nasze rodziny, często borykające się z różnymi trudnościami.
 7. Nasz niedawny rekolekcjonista, ks. Krzysztof Maj wraz ze swoją wspólnotą parafialną z Cichobórza serdecznie dziękują za wsparcie finansowe. Zebrana kwota 7130 zł będzie przeznaczona na odnowienie ołtarza.
 8. Serdeczne „Bóg zapłać” Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Łabuń za pyszne posiłki dla kapłanów podczas rekolekcji.
 9. Z ofiar złożonych przy tej okazji roznoszenia opłatków zebraliśmy 25 112 zł. Kwotę tę przeznaczamy na ogrzewanie kościoła. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz Panom Kościelnemu i Organiście, którzy roznosili opłatki. 
 10. Dziękujemy Państwu Turczynom, Panom Sebastianowi i Aleksandrowi za pracę przy stabilizacji parkingu oraz Panom Józefowi Mozole i Markowi Nowosadowi za pracę przy wjeździe na parking przy plebanii.
 11. Za wielkie zaangażowanie i pracę przy oknach dziękuję Panu Krzysztofowi Borkowi oraz Panom, którzy pomagali. Prace te będą dokończone po świętach.
 12. Przy dekoracjach świątecznych kościoła pomagali Państwo: Adam Kniaź, Tomasz Mulawa, Ewa, Aleksandra oraz Piotr Mulawowie, Piotr Dawid, Sebastian, Grzegorz, Piotr, Dominik Chołody, Dominik Pitak, Szymon Śmiech, Krzysztof Iwankow, Marek Nowosad, Tomasz Cięciera, Kazimierz Bednarczuk, Jan Bednarczuk, Piotr Głozowski Andrzej Siek. Serdecznie dziękujemy im za zaangażowanie. Dziękujemy także Panom Waldemarowi Wójcickiemu i Romanowi Krupie z Majdanu za przekazanie drzewek choinkowych na dekoracje.
 13. „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła i złożoną przy tej okazji ofiarę – 150 zł. Sprzątali Państwo: Michał Krawczyk, Teresa Bosiak, Marek Bosiak, Urszula Płaza. Do ofiary dołożyła się Pani Stanisława Gomułka.
 14. Za tydzień do sprzątania świątyni zapraszamy Państwa z rodzin: Marka Nowosada, Gabriela Nowosada, Marii Cyc, Marii Byczek, Stanisława Nowakowskiego.
 15. W zakrystii do nabycia nowy numer tygodnika „Niedziela” i miesięcznik „Egzorcysta”. Są też wigilijne świece Caritas w cenie 6 zł. Kupując je symbolicznie zapraszamy potrzebujących do naszego stołu wigilijnego.
 16. Pasterz Diecezji stosownym dekretem zaprasza wspólnoty parafialne w całej diecezji do odnowienia składu Rady Parafialnej. Ze Statutu Rad Duszpastersko-Ekonomicznych Diecezji Zamojsko-Lubaczowkiej: Kandydatami na członków do Rad Duszpastersko Ekonomicznych mogą być pełnoletni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką. Prawo wyborcze (w obszarze okręgu wyborczego) przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej. Rozpoczynamy proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów i nazwę miejscowości prosimy przekazywać w formie pisemnej, wrzucając kartkę z informacjami na tacę. Lista kandydatów zostanie zamknięta tydzień przed wyborami. Tydzień przed wyborami proboszcz poinformuje wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów z poszczególnych miejscowości. Listy zawierające te nazwiska zostają udostępnione aż do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawierać będzie następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, aktualne miejsce zamieszkania. W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskiem kandydata składa się do urn wyborczych. Każdy głosujący będzie miał obowiązek podania jednego nazwiska na swojej karcie wyborczej. Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów. Głosowanie odbędzie się 5 stycznia.
 17. W tym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Wiesław Burdzy z Łabuń – Reformy, pogrzeb w trakcie ustalania i śp. Marek Szaruga z Łabuń, którego pogrzeb jutro, 23 grudnia o godz. 14:00. Dobry Jezu…

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2019 /2020

Piątek, 27 XII 2019

Od godz. 11.30 – Łabunie
Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi

Od godz. 12.00 – Łabunie
ul. Kościelna, jeden ksiądz od Pani Małeckiej, drugi ksiądz od ul. Zamojskiej
ul. Ogrodowa

Sobota, 28 XII 2019

Od godz. 8.30 – Łabuńki Pierwsze
przy szosie głównej
/strona Hospicjum/od Państwa Skrętułów w kierunku Zamościa

Od godz. 8.30 –  Łabuńki Pierwsze
przy szosie głównej /strona szkoły /
w kierunku Zamościa i dolinki od Pani Jadwigi Kalinowskiej

Od godz. 15.00 –  Łabunie
Nowe Osiedle jeden ksiądz od ul. Klonowej drugi od ul. Wierzbowej

Poniedziałek, 30 XII 2019

Od godz. 8.30 – Łabuńki Centralka
lewa i prawa strona od szosy głównej i w kierunku Jarosławca

Od godz. 8.30 – Łabuńki Pierwsze
droga do Barchaczowa po obu stronach od szosy głównej i do Barchaczowa

Wtorek, 31 XII 2019

Od godz. 8.30 – Łabunie
ul. Zamojska od Pana Aleksandra Zasuwy w kierunku Zamościa,
a potem od Pani Janiny Nowak do ul. Krótkiej

Od godz. 8.30 – Łabunie
ul. Górna i Polna