Tradycja wizyty duszpasterskiej, zwanej popularnie „kolędą” zawiera w sobie bogactwo znaków i treści.

W Kościele katolickim wizyta taka określona jest prawem kanonicznym:
„Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując.”
kan. 529 §1

Podstawowym celem „kolędy” jest modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie domu oraz  błogosławieństwo dla rodziny na cały rok. Dlatego dobrze byłoby jeśli to tylko możliwe, żeby w odwiedzinach kolędowych brała udział cała rodzina. Wizyta duszpasterska to także okazja do bliższego poznania się między kapłanem i parafianami, rozmowy na tematy rodzinne i duszpasterskie oraz przedstawienie programu duszpasterskiego na najbliższy rok.

Oznaką chęci przyjęcia księdza niech będzie oczekujący przed domem przedstawiciel rodziny, który po skończonej kolędzie, jeśli to możliwe, odprowadzi księdza do sąsiada.

Ofiary zbierane w czasie wizyty kolędowej przeznaczone będą na remont świątyni, tj. termomodernizację, ogrzewanie podłogowe i cel przykościelnych, z całkowitym odnowieniem, toaletami z wodą bieżącą… Termin realizacji projektu rozpocznie się już wiosną 2020.

Piątek, 27 XII 2019

Od godz. 11.30 – Łabunie
Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi

Od godz. 12.00 – Łabunie
ul. Kościelna, jeden ksiądz od Pani Małeckiej, drugi ksiądz od ul. Zamojskiej
ul. Ogrodowa

Sobota, 28 XII 2019

Od godz. 8.30 – Łabuńki Pierwsze
przy szosie głównej
/strona Hospicjum/od Państwa Skrętułów w kierunku Zamościa

Od godz. 8.30 –  Łabuńki Pierwsze
przy szosie głównej /strona szkoły /
w kierunku Zamościa i dolinki od Pani Jadwigi Kalinowskiej

Od godz. 15.00 –  Łabunie
Nowe Osiedle jeden ksiądz od ul. Klonowej drugi od ul. Wierzbowej

Poniedziałek, 30 XII 2019

Od godz. 8.30 – Łabuńki Centralka
lewa i prawa strona od szosy głównej i w kierunku Jarosławca

Od godz. 8.30 – Łabuńki Pierwsze
droga do Barchaczowa po obu stronach od szosy głównej i do Barchaczowa

Wtorek, 31 XII 2019

Od godz. 8.30 – Łabunie
ul. Zamojska od Pana Aleksandra Zasuwy w kierunku Zamościa,
a potem od Pani Janiny Nowak do ul. Krótkiej

Od godz. 8.30 – Łabunie
ul. Górna i Polna