Bocheńska Maria
Burda Marian
Flak Elżbieta
Kapera Anna
Kuśmierz Aneta
Mielniczuk Bożena
Mulawa Tomasz
Nadłonek Dorota
Sitarska Elżbieta
Sokal Anna
Sokal Piotr
Wolska Katarzyna
Wolski Mariusz
Zasuwa Aleksander
Zasuwa Anna

Założyciel: Ksiądz Dr Andrzej Łuszcz
Prowadzący: Pani Agata Wróblewska