Ksiądz Proboszcz
         ks. Dr Andrzej Łuszcz

Ksiądz Wikariusz
ks. mgr Krzysztof Augustynek

Ksiądz rezydent
ks. kan. Aleksander Sieciechowicz