Z naszej wspólnoty odeszła do Pana śp. Anna Sokołowska l. 70 z Łabuń. Pogrzeb naszej zmarłej siostry odbędzie się 2 grudnia 2021 r. o godzinie 12.00. Wieczny odpoczynek.