Kancelaria czynna

DNI POWSZEDNIE

  • Od Października do Marca 16:00 – 16:40
  • Od Kwietnia do Września 17:00 – 17:40

Niedziela i święta – Kancelaria NIECZYNNA.

 

Dokumenty wymagane do:
Chrztu
1. akt urodzenia dziecka /odpis/
2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
3. dane o rodzicach chrzestnych /imiona, nazwiska/
4. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Małżeństwa
1. aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
2. dowody osobiste
3. ostatnie świadectwo katechizacji
4. świadectwo bierzmowania
5. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
6. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego /niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy/ lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Katolickiego pogrzebu
1. akt zgonu
2. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku /Komunii świętej/, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu /wystawia je kapelan szpitala/

Za względu na to, że niektóre sprawy kancelaryjne pochłaniają więcej czasu, prosimy, aby przychodzić z nimi przynajmniej pół godziny przed zamknięciem kancelarii.

Przede wszystkim chodzi o spisywanie protokołu przedślubnego.

UWAGA!

Po świadectwo chrztu udajemy się ZAWSZE do parafii, gdzie przyjmowaliśmy sakrament chrztu świętego, nawet jeśli pozostałe sakramenty przyjmowaliśmy w naszej parafii.

Świadomość tego pozwoli uniknąć niepotrzebnego krążenia od parafii do parafii.

Do parafii należą miejscowości: 
Barchaczów, Bródek, Dąbrowa, Łabunie, Łabunie Reforma (Zimny Dół), Łabuńki I, Majdan Ruszowski, Mocówka (część), Ruszów, Ruszów Kol., Wierzbie, Wólka Łabuńska.

Księgi metrykalne:
chrztów od r. 1901 (brakuje: 1924 – 1925)
małżeństw od r. 1901 (1942 – 1943)
zmarłych od r. 1901 (1942 -1943)

Kronika parafialna od r. 1948