Do parafii należą miejscowosci: 
Barchaczów
Bródek
Dąbrowa
Łabunie
Łabunie Reforma (Zimny Dół)
Łabuńki I
Majdan Ruszowski
Mocówka (część),
Ruszów
Ruszów Kol.
Wierzbie
Wólka Łabuńska