Kaplica półpubliczna w domu SS. Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach.
W połowie XVIII w. w Łabuniach został wybudowany późnobarokowy zespół pałacowy przez Jana Jakuba Zamoyskiego. Kolejnymi jego właścicielami w XIX w. byli Tarnowscy. Pod koniec XIX w. majątek ten nabył hr. Aleksander Szeptycki. W 1922 r. Szeptyccy do Łabuń sprowadzili Franciszkanki Misjonarki Maryi, które otrzymały zespół pałacowy, park i część ziemi ornej. Przy pałacu istnieją dwie oficyny w których są kaplice. W 1944 r. Niemcy, cofając się z Łabuń, spalili pałac, a część murów wysadzili. Po wojnie pałac odbudowano.

Dom Zakonny Misjonarzy Krwi Chrystusa w Łabuńkach Pierwszych. Misjonarze prowadzą Hospicjum „Santa Galla”.

Ponadto na terenie parafii znajdują się kapliczki przydrożne: drewniane w Łabuńkach Pierwszych i murowane w Majdanie Ruszowskim, Barchaczowie i Wierzbiu oraz krzyże drewniane, metalowe, kamienne, kamienna figura Serca Pana Jezusa.