W dniu 19-09-2023 w naszej parafii gościł misjonarz z Kenii.

Ks. Francis Muraya jest od niedawna proboszczem w nowej placówce misyjnej w diecezji Isiolo w Kenii.

W aktualnej placówce potrzeby są ogromne.
Znajduje się tam szkoła publiczna z ok. 400 uczniami.
Brakuje wody, jedzenia, stan ubóstwa jest bardzo wysoki.
W czasie pobytu w Polsce ks. Francis zbiera fundusze na jedzenie dla uczniów, remont budynków, stworzenie małego punktu medycznego i stworzenie lepszych warunków do życia dla miejscowej ludności.
W ramach projektu „Misja Afryka” współpracuje od 4 lat ze Szkołą Katolicką z Zamościa i parafią św. Brata Alberta, a tym samym z dziełami misyjnymi naszej diecezji, koordynując wiele działań misyjnych na miejscu w Kenii.