Wspólnie możemy więcej zrobić dla misji, dzięki platformie Misjomat.org przeznaczonej dla zbiórek misyjnych.

Dzięki  platformie Misjomat.org, która jest dedykowana dla projektów, dzieł i celów misyjnych, każdy misjonarz, misjonarka lub osoby pragnące wspierać misje – niezależnie od placówki misyjnej na świecie, będą mieli możliwość założyć projekt misyjny i przeprowadzić zbiórkę internetową, tak aby w formie internetowej zaprosić społeczność katolicką do wspólnego tworzenia Bożych dzieł misyjnych, tych małych i tych dużych.

Wszelkie informacje i zbiórki dostępne są na stronie:

https://www.misjomat.org/laboratorium-test-slajdera