VI Niedzieli Wielkiego Postu, 5 kwietnia 2020 r.

1.       Dziś w tych trudnych dla wszystkich okolicznościach przeżywamy Niedzielę Męki Pańskiej, czyli Niedzielę Palmową. Dziś też obchodzimy Światowy Dzień Młodzieży. I niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych w ramach poszczególnych kół. Intencja modlitewna na miesiąc kwiecień: „Aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień, uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.”

2.        Przed nami Wielki Tydzień, przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Do środy Msze św. w przyjętych intencjach odprawiane będą na plebanii o godz. 18:00 bez udziału wiernych.

3.       W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Liturgia Triduum Sacrum w naszym kościele rozpocznie się o godz. 18:00.

4.       W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Liturgię Wielkopiątkową rozpoczniemy godz. 15:00 Nabożeństwem Drogi Krzyżowej.

5.       Wielka Sobota to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązują cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Zgodnie z zaleceniem nie będzie poświęcenia pokarmów. Proszę, aby modlitwę błogosławieństwa odmówił Ojciec rodziny na rozpoczęcie śniadania wielkanocnego. Tekst dostępny na stronie.

6.       W sobotni wieczór o godz. 19:00 rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa.

7.       W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rezurekcja o godz. 6:00. Bez procesji. Od godziny 5.50 będą biły dzwony zwiastujące Zmartwychwstanie Chrystusa. O godz. 6.00 rozpocznie się Msza św. Rezurekcyjna.  Nie będzie Mszy św. o godz. 8:00, pozostałe wg ustalonego porządku.

8.       W Poniedziałek Wielkanocny Msze Św. jak w niedziele.

9.       Przypominam, że wobec obowiązujących rozporządzeń w liturgii może uczestniczyć bezpośrednio, oprócz pełniących posługę, jedynie 5 osób. Jednak kościół będzie dostępny na prywatna modlitwę z zachowaniem liczby osób, jaka jest wymagana przez znane nam przepisy.

10.  Proszę, abyśmy tym wyjątkowym łączyli się w modlitwie, tworząc Wspólnotę głębokiej wiary. Zachęcam do wzmożonej modlitwy w naszych domowych Kościołach. Korzystajmy z transmisji w środkach masowego przekazu. Niech ta świadomość nieobecności na tak ważnych Wydarzeniach, pobudza do modlitwy w Rodzinie i pozwoli z refleksją spojrzeć na swoją codzienność.

11.  Chrzest dzieci ze względu na obowiązujące ograniczenia może być udzielony każdego dnia poza Mszami św. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt w celu wybrania daty oraz godziny i omówienia innych kwestii związanych z sakramentem.

12.  „Paschaliki” i baranki czekoladowe na stół wielkanocny można nabyć w przedsionku kościoła i w sklepie u p. Adama Kniazia. Ofiary uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na dzieła charytatywne Caritas.

13.  „Bóg zapłać” za ofiarę na kwiaty do Grobu Bożego – 100 zł od czterech Kół Różańcowych Kobiet z Wólki Łabuńskiej oraz 200 zł od dwóch Kół Różańcowych Kobiet z Wierzbia.

14.  Z całego serca serdecznie dziękuję za ciepłe posiłki dostarczane codziennie pod plebanię.

15.           W minionym tygodniu odeszli do wieczności:  śp. Teofila Gaładysz z Łabuniek Pierwszych i św. Jerzy Szaruga z Łabuń. Dobry Jezu…

16.           Dobremu i Miłosiernemu Bogu polecajmy siebie, nasze rodziny, służby medyczne, wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny. Szczególnie prośmy o zdrowie dla wszystkich zakażonych koronawirusem. Matko Boża Szkaplerzna – Wstawiaj się za nami! Uzdrowienie chorych – Módl się za nami! Św. Dominiku – Módl się za nami! Św. Antoni – Módl się za nami

Z modlitewną pamięcią

Wasz Proboszcz

Modlitwa nad pokarmami na stole wielkanocnym

Ojciec  rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole  i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Ewangelii według św. Mateusza:           

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.”

Po odczytywaniu tekstu przewodniczący mówi:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.