Z naszej wspólnoty odeszła do Pana śp. Janina Schab l. 89 z ul. Kościelnej, Łabunie. Pogrzeb naszej zmarłej siostry odbędzie się 16 października 2021 r. o godz. 12.00.  Wieczny odpoczynek.