INTENCJE MSZALNE OD 25 GRUDNIA DO 31 GRUDNIA 2023

Poniedziałek 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
8.00 * Do dzieciątka Jezus o opiekę i błogosławieństwo nad rodzinami z 4 Kół
Różańcowych z Łabuń
8.00 * Do dzieciątka Jezus o opiekę i błogosławieństwo dla Kół Różańcowych
10.00 Msza Święta zbiorowa:
+ Ks. Aleksander Sieciechowicz, Ks. Andrzej Kostrzewa
+ Stanisław Łazorczyk –int. od mieszkańców Bródka
*Do dzieciątka Jezus o opiekę i błogosławieństwo dla Koła Różańcowego i ich rodzin z ul.
Lipskiej
* Do dzieciątka Jezus o opiekę i błogosławieństwo dla 5 Kół Różańcowych z Wólki
Łabuńskiej Pań: Bosiak, Kania, Michońska, Nowosad, Skrzyńska
* Do dzieciątka Jezus o opiekę i błogosławieństwo nad rodzinami 2 Kół Różańcowych z
Wierzbia
*Do dzieciątka Jezus o opiekę i błogosławieństwo dla 2 Kół Różańcowych z Barchaczowa
*Do dzieciątka Jezus o opiekę i błogosławieństwo dla KRM z Wólki Łabuńskiej
* Do dzieciątka Jezus o opiekę i błogosławieństwo dla KR z Bródka
* Do dzieciątka Jezus o potrzebne łaski i błogosławieństwo dla KR z ul. Armii Krajowej
12.00 * Dziękczynna z prośbą o zdrowie bł. Boże, opiekę Matki Bożej dla Lucyny
Jastrzębskiej z okazji 80 urodzin –int. od dzieci i wnuków
16.00 + Czesław Kawałko (25greg)

Wtorek 26 grudnia – Św. Szczepana, pierwszego męczennika, święto
8.00 + Czesław Kawałko (26greg)
8.00 + Janina Kukiełka –int. od Janusza Kukiełki
10.00 Msza Święta zbiorowa:
+ Ks. Aleksander Sieciechowicz, Ks. Andrzej Kostrzewa
+ Danuta Jędruszko –int. od Czesławy i Mariana Burdów z rodziną
+ Janina Kukiełka –int. od Czesławy Torby z rodziną
+ Bogdan Celiński, Tadeusz Mazurek
+ Bogdan Nykiel –od Krystyny Oryszczak z rodziną
12.00 + Marcin Bondyra i Halina Niemczuk –int. od córki i mamy
12.00 + Henryk Kudyk –int. od Renaty i Kamila Noga
16.00 + Agnieszka Skiba –int. od koleżanki

Środa 27 grudnia – Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, święto
8.00 + Czesław Kawałko (27greg)
8.00 + Zofia Juszczak (m)
10.00 Msza Święta zbiorowa: + Ks. Aleksander Sieciechowicz, Ks. Andrzej Kostrzewa
+ Jan Małys (im) –int. od żony, dzieci, wnuków i prawnuków
+ Genowefa Bilik (m) –int. od Heleny
+ Józef (38r.), Janina, Kazimierz z rodz. Sołoduchów, Tadeusz Skrzyński
+ Jan Panasiewicz (2r.) –int. od żony i dzieci
+ Jan i Janina Kukiełka –int. od syna i synowej
+Bogdan Nykiel –int. od Teresy Rozkres z rodziną

17.00 Msza Święta zbiorowa:
+ Ks. Aleksander Sieciechowicz, Ks. Andrzej Kostrzewa
+ Andrzej (13r.), Jan, Apolonia, Tadeusz z rodz. Petryków, Jan, Anna, Marian z rodz.
Bylinów, Jan Schab
+ Czesław Kapera (11r.), Kamila i Andrzej, Jan i Bronisława
+ Jan Sokołowski (im) –int. od rodziny
+ Zm. z rodz. Pilipczuków: Jan, Kazimierz, Bronisława i Gabriel Pastuszak
+ Sobczak Edward (r)
+ Feliks (43r.), Anna Stanisław, Maria z rodz. Helmanów, Zdzisława Zawada, Janusz
Nowosad

Czwartek 28 grudnia – Św. Młodzianków Męczenników, święto
7.00 + Czesław Kawałko (28greg)
7.00 + Helena Pokrywka (3r.), Stefan Semczuk (2r.) –int. od rodziny
17.00 + Józef Malinowski, Stanisława Malinowska, Stanisław

Piątek 29 grudnia –
7.00 + Czesław Kawałko (29greg)
7.00 * O Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Daniela
17.00 + Józefa Król (30r.) –int. od rodziny
17.00 + Kazimierz Bodys (12r.)

Sobota 30 grudnia –
7.00 + Czesław Kawałko (30greg)
7.00 + Janina Kukiełka –int. od Danuty Kusiak z rodziną
17.00 + Kazimierz Szarafin (6r.), Michalina, Wacław, Wojciech i Anna z rodz. Szarafinów
–int. od rodziny 17.00 * Dziękczynna z prośbą o zdrowie bł. Boże, opiekę Matki Bożej dla
męża Mariusza z okazji 40 urodzin –int. od żony i dzieci

Niedziela 31 grudnia – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
8.00 + Kazimiera (27r.) i Jan Wolscy, Alicja Kycko, Zofia Helman zm. z rodz. Pilipczuków,
Wolskich, Kowalskich i Drozdzielów
8.00 + Stanisław Bilski –int. od siostry Felicji Madeja
10.00 Msza Święta zbiorowa: + Ks. Aleksander Sieciechowicz, Ks. Andrzej Kostrzewa
+ Zdzisław Byczek (13r.), Kazimiera Byczek
* O błogosławieństwo Św. Rodziny dla rodzin: Pilipczuków, Klimków, Braneckich i
Tutków + Pilipczuk Genowefa (1r.) z rodz. Drozdzielów: Krzysztof, Paweł, Ryszard,
Danuta, Adam, Marianna, Henryk Gaj
+ Zm. z rodz. Gierałów Józef (43r.), Franciszka, Witold i Zofia
+Bogdan Nykiel –int. od Rafała z rodziną
+ Lucjan Momot zm. rodziców Stanisława, Józef, zm. rodzeństwo Jadwiga Oryszczak,
Izabela, Barbara Gaca
12.00 + Teresa Ciuraszkiewicz (7r.), Stanisław Ciuraszkiewicz zm. z rodz.
Ciuraszkiewiczów i Matuszak
12.00 + Emilia Kapłon (3r.), Mieczysław Kapłon (13r.) –int. od syna Krzysztofa
16.00 + Genowefa Pilipczuk i Adam oraz zm. z całej rodziny
16.00 + Stanisław Helman (r), Alfreda Helman, Teofila Sokołowska i Krystyna Niemczuk
–int. od syna z rodziną
24.00 * Dziękczynna za miniony Rok Pański z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej
Rodzicielki na Nowy Rok Pański 2024