PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W PARAFII ŁABUNIE 2023/2024
Wtorek 26 XII 2023
Godz. 13.30 – Łabunie, Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi

Środa 27 XII 2023
Od godz. 12.00 – Łabunie, ul. Kościelna i ul. Ogrodowa (1 ksiądz od
Państwa Palonków po obu stronach w kierunku kościoła, 3 ksiądz od ul.
Zamojskiej również po obu stronach w kierunku kościoła, 3 ksiądz od kościoła od Państwa
Wiatrów w kierunku ul. Zamojskiej po obu stronach)

Czwartek 28 XII 2023
Od godz. 9.00 – Majdan Ruszowski (1 ksiądz od Łabuń, 2 ksiądz Namule, 3 ksiądz od
Rachodoszcz)

Piątek 29 XII 2023
Od godz. 9.00 – Barchaczów przy głównej drodze (1 ksiądz od strony Łabuniek,
a drugi od strony Bródka)
Od godz. 9.00 – Barchaczów poprzeczka i piaski– (1 ksiądz)

Sobota 30 XII 2023
Od godz. 9.00 – Wierzbie (1 ksiądz od Łabuń po obu stronach, a drugi po obu stronach od
Wierzbia Hary)
Od godz. 9.00 – Ruszów Bilskie, Wierzbie Hary i Wierzbie Piasek (jeden ksiądz)
Prosimy o przyjazd po księdza 15 min przed planowaną wizytą