Nasi mali kolędnicy, kolędowali dla dzieci z Kolumbii.