Dziś nasze serca przepełnia ogromna radość z faktu, że możemy celebrować zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Niech Zmartwychwstanie Chrystusa napełni Wasze serca spokojem i  nadzieją oraz przypomni Wam o Jego niezmiennym miłosierdziu i łasce.

Wesołego i błogosławionego Wielkanocnego poranka!

Z darem modlitwy ks. Andrzej, ks. Krzysztof, ks. Mateusz.

ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA.