INTENCJE MSZALNE OD 01 KWIETNIA DO 07 KWIETNIA 2024

Poniedziałek Wielkanocny 01 kwietnia –

8.00 + Halina Regina Wiater, Bernadeta Siek, Danuta Juś –int. od koleżanek
8.00 + Jan Granda (16r.), Józef Tor (9r.) zm. z rodz. Grandów i Torów
10.00 Msza Święta zbiorowa:
+ Ks. Aleksander Sieciechowicz, Ks. Andrzej Kostrzewa
+ Maria Bryk
+ Bernadeta Siek
+ Regina Wiater int. od pracowników Przedszkola w Ruszowie
+ Elżbieta Krupa (3r.)
+ Tadeusz Palonka (7r.)
+ Edward Zasuwa int. od żony Alfredy
* Do Jezusa Zmartwychwstałego za KR z ul. Armii Krajowej z Łabuń o Boże bł., opiekę Matki
Bożej dla członkiń oraz o łaskę nieba dla zmarłych z tego koła
* Do Jezusa Zmartwychwstałego o opiekę i błogosławieństwo da członkiń z 2 Kół Różańcowych z
Barchaczowa
* Do Jezusa Zmartwychwstałego o wstawiennictwo dla żyjących o Boże Miłosierdzie dla zmarłych
z KR Mężczyzn z Łabuniek Pierwszych
+ Janina Tabuła (2r.), Edward, Anna, Jan Zawiślak, Janina i Józef, Czajkowska Wiesława
* Do Jezusa Zmartwychwstałego za KR Pani Jastrzębskiej z Ruszowa o Boże bł., opiekę Matki
Bożej dla członkiń oraz o łaskę nieba dla zmarłych z tego koła
12.00 + Zofia Kycko int. od Marzeny i Andrzeja Mazur
16.00 + Zm. z rodz. Pysiewicz: Irena, Stanisława, Marianna, Andrzej i Grzegorz

Wtorek w oktawie Wielkanocy 02 kwietnia –
7.00 + Zofia Kycko int. od rodz. Zastąpiło
18.00 + Kazimierz Pilipczuk (10r.), Bronisława i Jan

Środa w oktawie Wielkanocy 03 kwietnia –
7.00 + Zofia Kycko int. od Sylwi, Łukasza i Meli
18.00 Msza Święta zbiorowa:
+ Ks. Aleksander Sieciechowicz, Ks. Andrzej Kostrzewa
+ Marek Michoński int. od mamy
+ Helena Małecka (1r.),
+ Bogdan Rycak –int. od sąsiadów z ul. Lipowej
+ Regina Wiater –int. od KGW i OSP z Wólki Łab.
+ Ryszard Paszkowski (im)
+ Zofia Kycko int. od rodz. Skrzyńskich i Juszkiewicz
+ Krystyna Wiater –int. od Cecylii i Piotra Głogowskich
+ Waldemar Wnuk (12r.), Marianna, Bernarda, Antoni zm. z rodz. Wnuków i Wiśniewskich
+ Maria Lisowska –int. od Marzeny i Andrzeja Mazur

Czwartek w oktawie Wielkanocy 04 kwietnia –
7.00 + Zofia Kycko int. od rodz. Mielnickich
18.00 + Zofia Kycko int. od rodz. Grabowskich

Piątek w oktawie Wielkanocy 05 kwietnia
7.00 + Stanisław Kapłon (14r.)
15.00 + Lucyna Pilip int. od Patryka i Nikoli Nowickiej
18.00 + Emilia, Stanisław i Edward Kowalscy (m)–int. od Marii Pilipczuk

Sobota 06 kwietnia –

7.00 + Kazimierz Horaczek –int. od rodz. Kniaziów
8.00 Msza Św. Zbiorowa: Za rodziny z Parafii Łabunie
Regina Wiater –int. od Heleny i Wiesława Kulasza
+ Edward Zasuwa –int. od Szwagra z Rodziną
+ Krystyna Wiater –int. od rodz. Grądzów
+ Dionizy Staniecki –int. od żony
+ Eugeniusz Kliza –int. od wnuczki Agnieszki z rodziną
18.00 + Kazimierz Romańczuk (6r.)
21.00 *Apel Jasnogórski

Niedziela Miłosierdzia Bożego 07 kwietnia –
8.00 + Aleksander Sieciechowicz (m)
8.00 + Tadeusz, Cecylia, Jan, Franciszka, Tadeusz, Stanisław, Piotr, Kazimierz z rodz. Kogut
10.00 Msza Święta zbiorowa:
+ Ks. Aleksander Sieciechowicz, Ks. Andrzej Kostrzewa
* O Boże bl., opiekę Matki Najświętszej, światło Ducha Świętego, pomyślne zdanie matury dla
Roberta w 20 urodziny –int. od babci
Piotr Zwolan –int. od Zofii Chodun
+ Regina Wiater –int. od Dyrekcji Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łabuniach
+ Krystyna Wiater –int. od sąsiadów Lisowskich i Piskorowskich
+ Edward Zasuwa int. od mieszkańców Dąbrowy
+ Małgorzata Zwolan (25r.), Mieczysław Pawliszak (r) –int. od bliskiej rodziny
+ Eugenia, Bronisław, Krzysztof Lal, Kazimierz Zawiślak zm. z całej rodziny i za wszystkie dusze
w czyśćcu cierpiące
+ Wiktor Mazur (22r.), Zbigniew, Stanisław Mazur zm. z rodz. Feręszkiewiczów i Niemczuków
–int. od Genowefy Mazur
+ Bolesława Flak (44r.), Antoni Flak (27r.) zm. z rodz. Flaków
+ Alicja Kycko, Jan i Kazimiera Wolscy zm. z rodz. Pilipczuków, Kowalskich i Drozdzielów, Zofia
Helman
+ Ryszard Pupiec int. od żony
+ Teofila, Józefa, Paweł Tekla, Szymon, Joanna z Kołodziejczuków i Semczuków, Jan, Martyna,
Maria, Jan, Józef, Bronisława, Aniela, Wiktor, Zbigniew z Zakrzewskich i Semczuków, Józef,
Bronisława, Zbigniew, Zbigniew, Elżbieta o Miłosierdzie dla nich i przodków
+ Czesław Flak –int. od rodziny
+ Tadeusz Stanisław Legieć za dusze w czyśćcu cierpiące –int. od Zofii Kozłowskiej
+ Anna Kapłon za dusze w czyśćcu cierpiące –int. od Zofii Kozłowskiej
+ Maria Lisowska –int. od Agaty Lisowskiej
+ Wiesław (r), Wiesława Bęsenek
+ Niemczyk Dionizy, Edmund i Wanda
+ Eugeniusz Kliza –int. od Jadwigi Sędłak i Krzysztofa
12.00 Kazimierz Kulasza –int. od Kulaszów i Niedźwiedziów
12.00 + Eugeniusz Ćwik (17r.)
16.00 + Irena Słomiana (16r.), Henryk Słomiany(14r.)
16.00 + Zofia Kycko int. od Anny i Marka Wolskich