Ostra Brama w Wilnie - Litwa - Turystyczne propozycje

Pielgrzymka Wilno-Troki w dniach 26-28 kwietnia 2024 r.WILNO – wycieczka objazdowa, przewodnik Alicja Romejko
26 kwietnia

Spotkanie z grupą przy ul.Seinu 3, obok hotelu Panorama i McDonalds. Godzina spotkania ok. 12:00 .

Cmentarz Rossa (tu spoczywa wielu wybitnych Polaków). Kościół św. Piotra i Pawła („perła” wileńskiego baroku).   Urwisko nad Wilenką (zobaczymy piękny zakątek przyrody w Wilnie; dom prezydenta Litwy). Śladami siostry Faustyny – dom na Antokolu.
*MSZA w Ostrej bramie o 15:00
*KOLACJA W HOTELU PANORAMA, 18:30

WILNO – piesza wycieczka, przewodnik Lucyna Gornatkiewicz,
27 kwietnia

9:00 spotkanie w hotelu Panorama.
Wzgórze Trzech Krzyży.
Ostra Brama (kaplica i obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej) – cerkiew św. Ducha (najpiękniejsza barokowa cerkiew w Wilnie; pochowani trzej pierwsi święci prawosławni na Litwie) – klasztor bazylianów_cela Konrada (tu był więziony A. Mickiewicz z przyjaciółmi; tu dzieje się akcja Dziadów III cz.) – kościół św. Kazimierza (siedziba jezuitów w Wilnie; tu uczył się i święcenia kapłańskie otrzymał św. Andrzej Bobola) – ratusz/główny rynek (serce Wilna; tu pracował S. Moniuszko) – żydowska dzielnica (piękne, wąskie i kręte uliczki; dawne małe getto) – spacer najsłynniejszą ulicą Szklaną – ul. Dominikańska (sanktuarium Jezusa Miłosiernego – tu jest obraz, który został namalowany w Wilnie pod dyktando s. Faustyny) –  ul. Świętojańska (drukarnia J. Zawadzkiego-Wilno kolebka polskiego romantyzmu, ambasada Polski) – prezydentura (tu mieszkał Napoleon, ostatni król Polski, J. Piłsudski) –  ul. Zamkowa (najstarsza ulica Wilna; dom J. I. Kraszewskiego) – ul. Świętomichalska (dom, w którym mieszkał młody Juliusz Słowacki) – zakątek gotycki (kościół św. Anny – najpiękniejszy gotycki kościół na Litwie;  pomnik A. Mickiewicza; dom, w którym mieszkał K. I. Gałczyński) – ul. Bernardyńska: muzeum Adama Mickiewicza –  Uniwersytet Wileński/Alma Mater (kulturalna i naukowa kolebka m. Wilna; tu studiował J. Słowacki, A. Mickiewicz, J. I. Kraszewski, Cz. Miłosz) – Zarzecze – ul. Literacka (muzeum pod otwartym niebiem; tu mieszkał Cz. Miłosz) –  plac Katedralny (pomnik Giedymina – założyciela Wilna; pałac Władców – tu mieszkali królowie polscy, książęta litewscy) – Katedra św. Stanisława (nekropolia królów polskich; kaplica św. Kazimierza unikalne arcydzieło epoki baroku; kolebka chrześcijaństwa na Litwie).

MSZA w sanktuarium Jezusa Miłosierdzia o 14:00

TROKI,  przewodnik Lucyna Gornatkiewicz,
28 kwietnia

9:00 spotkanie w hotelu Panorama.

MSZA w Trokach o 10:00 z parafią.
Troki – „perełka w koronie Litwy” – niewielka miejscowość położona 27 km od Wilna. Tu znajduje się odbudowany średniowieczny zamek – rezydencja Wielkiego księcia Witolda.  Zamek zbudowany na wyspie jeziora Galvė, a więc mocno strzeże swych tajemnic. Zamek ma opinię najbardziej fotogenicznego w krajach bałtyckich. Troki są stolicą Karaimów, narodu, który przybył na ziemie WKL w końcu XIV w. Spacer ul. Karaimską, tu mieszka enklawa karaimska, jest kenesa – świątynia. Zapoznanie się z kulturą karaimską. Zakupy pamiątek na straganach w Trokach. Sanktuarium MBTrockiej.