Od 30. 03 do 05. 04. 2020 r.

Poniedziałek, 30. 03

17:00

+ Marta Rybak – int. Wiktorii Sobczak z rodziną

+ Teresa Krupa 30 dzień po pogrzebie

+ Kazimierz Haik – int. od sąsiadów i rodzin

+ Krystyna Horaczek (30 greg. )      

+ Czesław Rozkres, zm. z rodz. Rozkresów i Wilczyńskich oraz za Agatę Fus i zm. rodz. Nowosadów

Wtorek, 31. 03

17:00

+ Roman Sztojko –int. od uczestników pogrzebu

+ Helena Byczek 30 dzień po pogrzebie

+ Kazimierz Haik – int. od sąsiadów i rodzin

+ Stanisław (10 r. śm.), Teresa Ciuraszkiewicz, zm. z rodz Ciuraszkiewiczów

+ Grzegorz Pysiewicz – int. od rodz. Kołodziejczyków

+ Adam Legieć – int. od Andrzeja Legiecia

Środa, 01. 04

17:00

+ Elżbieta Kielar – int. od uczestników pogrzebu   

+ Bernadeta Ostasz – int od rodz. Buchajskich i chrześniaka Kacperka

+ Hieronim Semczuk 30 dzień po pogrzebie

+ Bolesław Branecki 30 dzień po pogrzebie

+ Kazimierz Haik od sąsiadów i rodzin

+ Leokadia Palonka (30 r. śm.), Czesław Palonka (8 r. śm.)

+ Marek Szaruga – int. od sąsiadów z rodz. Zarojskich

Czwartek, 02 04, I Czwartek Miesiąca

17:00

W intencji powołań kapłańskich, zakonnych misyjnych – int. wspólnoty Galilea

+ Marta Rybak – int. od Wiktorii Sobczak z rodziną

+ Kazimierz Mazurek, zm. z rodz. Dziekanów Zbigniew (4 r. śm.), Tadeusz (13 r. śm.) z Mazurów – int. od rodziny

+ Kazimierz Haik – int. od sąsiadów i rodzin

+ Grzegorz Pysiewicz – int. od rodz. Skrobanów i Końców

+ Maria Wolska – int. od siostry Stanisławy i rodziny Kornasów

Piątek, 03. 04, I Piątek Miesiąca

17:00 

Do Matki Bożej Bolesnej o opiekę nad rodzinami – int. czterech Kół Różańcowych z Łabuń

+ Marta Rybak – int. od p. Dąbrowskiej

+ Hieronim Semczuk – int. od Górskich z Zamościa

+ Edward Pałka 30 dzień po śm.

+ Kazimierz Haik – int. od sąsiadów i rodzin

+ Ksawery Bryk (100 ur.) i Łucja

+ Roman  Sztojko – int. od sąsiadów Kaperów

Sobota, 04. 04, I Sobota Miesiąca

17:00

+ Jerzy Synowiec

+ Hieronim Semczuk – int. od Kuźmów, Wołoszynów i Zasuwów

+ Edward Pałka –int od rodz. Flaków, Albingerów, Bodziuchów z Barchaczowa

+ Franciszkę i Wacław Chrzan – int. od wnuczki z rodziną

+ Hieronim Semczuk – int. od mieszkańców z Barchaczowa i uczestników pogrzebu

+ Krystyna Bodys – od rodz. Anny, Wojciecha, Stanisława Bodysa i Słupskich

+ Krystyna Bodys – od Jadwigi Kalinowskiej

+ Edward Pałka – int. od siostry Teresy z rodziną i rodz. Borsuków

+ Bolesław Branecki – int. od Kulaszów i Kniaziów

+ Bolesław Branecki – int. od kolegi z pracy Andrzeja z Jatutowa

+ Tadeusz Palonka 3 r. śm.

+ Adam Legieć – int. kolegi Gabriela z żoną

+ Jan Granda 12 r. śm., Józef Tor 5 r. śm., zm. z Grandów i Torów

+ Mariusz Hubala – int. od rodz. Legieciów z Majdanu

+ Mariusz Hubala – int od sąsiadów z ul. Lipskiej

+ Jerzy Juszczak (im.)

+ Gabriel Burda – int. od rodz. Krukowskich z Jatutowa

+ Gabriel Burda – int. od rodz. Sokołowskich

Niedziela, 05. 04, – I Niedziela Miesiąca, Niedziela Palmowa   

8:00 

+ Ryszard Szykuła (im.) – int. żony i dzieci z wnukami

+ Ryszard Paszkowski (im.)

10:00 

+ Małgorzata Zwolan (21 r. śm.), Mieczysław Pawliszak, zm. z rodz. Zwolanów

+ Kazimierz Pilipczuk (6 r. śm.), Jan, Bronisława Pilipczuk, Gabriel Pastuszak

12:00 

+ Za Ryszardę i Gabriela Helman – int. od dzieci

+ Leokadia Mazurek (3 r. śm.) – int. od wnuczki Wiolety z rodzina

16:00 

+Za Wacława Kruka (27 r. śm.), Zofia Kruk, zm. z rodz. Kawałków, Kruków, Kowalczuków, Kowalskich, Burdów, Szymczyków, Misiaków 

+ Stanisław Frańczuk – int. od córki Stanisławy z mężem i wnuczkami