http://nowa.labunie.zamojskolubaczowska.pl/wp-content/uploads/2019/10/ogloszenia.png

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 05 LIPCA 2020 r.

1. Dziś msza św. pogrzebowa o godz. 16 .00 za św. pamięci ks. Aleksandra Sieciechowicza pamiętajmy o modlitwie za niego.

2. Za tydzień druga niedziela miesiąca, taca przeznaczona na remont naszych cel i kościoła serdeczne Bóg zapłać. Dzisiaj taca na nasze seminarium w Lublinie.

3. Nowy administrator cmentarza Pan Marek Mart naprawił i odmalował kontenery na śmieci oraz przygotował boks na śmieci ekologiczne i rośliny. Proszę tam je umieszczajmy. Gruzowane są także alejki boczne tam, gdzie było błoto chcemy, aby można było bezpieczne przejść do grobów.

4. Dziękuję pątnikom za piesze pielgrzymowanie do Krasnobrodu na odpust MB Jagodnej. Doszło nas 40 osób ze śpiewem modlitwą i flagami. Dziękuję radnym z Majdanu Ruszowskiego za organizację posiłku dla pielgrzymów i Panu Robertowi naszemu organiście za pokierowanie ruchem i bezpieczeństwo, także naszej Policji. Pątnikom za dyscyplinę i modlitwę także w intencji całej naszej parafii, Wspólnocie Galilea dziękuję.

5. Do chorych zgłaszamy nagłe przypadki.    

6. Bardzo dziękuje pracującym w tym tygodniu pracowali i pomagali; Panowie Józef Mozoła, Jarosław Łukaszewski, Aleksander Zasuwa, Leszek Helman, Bogusława Szast, Piotr Nowosad, Marek Nowosad, Mariusz Słupski.

7. Dziś w niedzielę oraz po niedzieli w ciągu tygodnia nasi radni zbierać będą w swoich miejscowościach cegiełki w kwocie 100 zł na remont kościoła. Bardzo dziękuję tym, którzy chcą pomóc w remoncie to nasze wspólne wielkie dzieło.

8. Dziękuję za dary na kuchnię i wielką pomoc Pani Krystynie i Panu Adamowi za przygotowanie kolacji po pogrzebie ks. Aleksandra dla przybyłych księży i rodziny ks. kanonika.   

9. Serdecznie dziękuję za wpłaty na kościół: 100 zł i 50 zł ofiary bezimienne z Łabuń z Osiedlowej 200 zł.

10. Dziękuję sprzątającym świątynie; Gromek Joanna, Romańczuk Katarzyna, Koniec Barbara i Henryk oraz Maliszewska Dorota dołożyła się do ofiary Zofia Romańczuk i Lucyna Tymczuk, kwota 120 zł.

11. Bardzo dziękuję Panu Leszkowi Firek z Mocówki za pięknie uchwyconą twarz, namalowany portret księdza kanonika Aleksandra.

12. Nasze dzieci komunijne pomogły dzieciom na misjach w potrzebie modlitwą
i ofiarą w kwocie 655 zł serdeczne Bóg zapłać.

13. W przyszłą sobotę do sprzątania świątyni zapraszam mieszkańców z Łabuń Reformy z rodzin: Dziekan Krystyna i Czesława, Turczyn Kazimierz, Janeczko Marzena, Kokoć Dorota, Cybula Agnieszka.

14. Sakrament małżeństwa mają zamiar zawrzeć:

Zapowiedzi pierwsze:

1. Kamil Tomczyk, kaw. i Agnieszka Ludowska, pan. oboje z Parafii Zesłania Ducha Świętego w Warszawie.

2. Karol Edward Kycko, kaw. z par. tut. i Weronika Niedźwiedź, pan. z Sitna, par. Horyszów.

3. Mateusz Stanisław Baj, kaw. z Grodziska Dolnego, par. Św. Barbary i Beata Byczek, pan. z par. tut.

Zapowiedź druga:

  1. Dennis Kurafeiski, kaw. z Krakowa i Justyna Cisek, pan. z par. tut.

 Zachęcam do czytania prasy katolickiej. W zakrystii można nabyć nowy numer „Niedzieli”, za ks. Aleksandra wieczny odpoczynek.